Arti Asmaul Husna

9 min read

Arti Asmaul Husna

99 Asmaul Husna – Haii sobat dosenku.co.id semuanya! Saat ini dosenku.co.id akan membahas materi tentang agama islam yaitu Arti Asmaul Husna. Sedangkan pada materi sebelumnya telah dosenku.co.id sampaikan tentang Yaumul Jaza Artinya.

Arti Asmaul Husna

Arti Asmaul Husna
Arti Asmaul Husna

Didalam Al-Quran telah diterangkan tentang asmaul husna lengkap dengan nama – nama yang agung miliknya.

wa lillaahil-asmaaa’ul-husnaa fad’uuhu bihaa wa zarullaziina yul-hiduuna fii asmaaa’ih, sayujzauna maa kaanuu ya’maluun

Dan telah kita ketahui bahwasanya Allah Mempunyai 99 Asmaul Husna yaitu nama – nama terbaik, jadi saat sedang memanjatkan do’a kepada Allah SWT sertailah menyebut nama – namanya.

Tabel Asmaul Husna

Asma’ul husna

Dalam tulisan arab : -الأسماء الحسنى-, bahasa arab -al-asmā’ al-ḥusnā‎-

Pengertian nama agung Allah tentang Azza Wa Jala yaitu Allah Maha Esa artinya memiliki kedudukan yang Tinggi menurut Islam.

Asma atau juga bisa disebut asmaul yang mempunyai arti nama, sedangkan husna mempunyai arti yang baik ataupun indah.

Dari zaman dahulu para ulama telah banyak membahas serta menafsirkan nama – namanya dan artinya.

Sebab nama – namanya yang kita kenal dengan asmaul husna merupakan jalan menuju pada Dzatnya yang wajib kita sebut dengan benar.

Sedangkan pada zaman itu juga muncul banyak perbedaan pendapat tentang arti asmaul husna beserta maknanya.

Bukan hanya perbedaaan pendapat tentang mengartikan penafsiran nama asmaul husnanya saja.

Tetapi juga muncul perbedaan tentang jumlah nama agungnya itu, ada yang mengatakan jumlahnya 99 nama dan juga ada yang mengatakan 100 hingga 1000.

Yang terpenting ialah hubungan hamba dengan Dzatnya yaitu Allah Azza Wa Jala harus tepat dan benar pemahamannya atas orang – orang beriman yang mencontoh Rasulullah SAW.

Asmaul husna secara garis besarnya ialah sebutan atau nama gelar Allah Azza Wa Jala yang baik dan maha tinggi, maha tunggal, maha agung dengan sifat DzatNya.

Baca Juga :  Aamiin Allahumma Aamiin

99 ASMAUL HUSNA

Nama ArtiMakna
AR-RAHMAANMAHA PENGASIHPabila membacanya sebanyak 100x setelah shalat fardu, anda akan mempunyai ingatan yang kuat dan pengetahuan yang cemerlang.
AR-RAHIIMMAHA PENYAYANGPabila membacanya 100x setelah shalat subuh, anda akan menemui banyak orang dan bersahabat baik denganya. Pabila dibacanya 7x, maka anda akan berada dalam naungan Allah SWT.
AL-MAALIKMAHA RAJAPabila membacanya, anda akan diberikan kekuatan/kekuasaan/kebesaran dan juga memiliki atas semua yang diinginkan.
AL-QUDDUUSMAHA SUCIBila Yaa Qudduus dibaca seratus kali setiap hari, dengan seizin Allah, hati orang yang membacanya akan terbebas dari rasa gundah dan gelisah. Orang yang setiap hari rutin membaca zikir ini akan mendapat kejernihan hati yang sempurna. Wallaahu’alam.
AS-SALAAMMAHA PEMBERI KEDAMAIANPabila membaca sebanyak 160x bagi orang yang sakit, orang itu akan segera disembuhkan dari penyakitnya.
AL-MU’MINMAHA PEMBERI KEAMANANPabila membacanya, anda akan terbebas dari segala macam gangguan yang mungkin menghadang.
Al-MUHAIMINMAHA MEMELIHARAPabila membacanya dalam kondisi suci, batin anda akan memancarkan cahayanya. Dan untuk yang melafalkannya sebanyak 125x, Insya Allah hati anda akan menjadi jernih.
AL-‘AZIIZ MAHA PERKASAPabila membacanya sebanyak 40x setiap selesai shalat subuh selama 40hari, dirinya tidaklah akan ketergantungan kepada orang lain. Dan bila setiap harinya melafalkannya 94x setelah terbitnya fajar maka Insya Allah dia akan segera menerima anugerah kewibawaan.
AL-JABBAARMAHA PEMAKSAPabila sering membacanya dia tidaklah akan mengalami paksaan oleh siapa saja untuk melakukan suatu tindakan yang tidak diinginkannya. Diaa akan selalu dilindungi dari semua tindak kekerasan, kekejian, serta kekejaman.
AL-MUTAKABBIRMAHA PEMILIK SEGALA KEAGUNGANPabila Orang tua yang membacanya berulang – ulang kali, dia akan mempunyai anak – anak yang saleh maupun saleha.
AL-KHAALIQMAHA PENCIPTAPabila membacanya berulang kali dimalam hari, Allah akan mengirimkan satu malaikat yang ditugaskan untuk menjalankan amal kebaikan bagi orang tersebut. Dan dihari hisab nanti, pahala amal kebaikannya malaikat tersebut akan diberikannya pada orang tersebut.
AL-BAARI’MAHA MENGADAKANPabila membacanya bertujuan untuk menambahkan amal kebaikannya.
AL-MUSHAWWIRMAHA PEMBENTUKPabila ada wanita yang ingin memiliki anak, cobalah mendirikan puasa selama 7hari. Dan disetiap harinya ketika ingin berbuka puasa, dia membaca Yaa Khaaliq, Yaa Baari’, serta Yaa Mushawwir sebanyak 21x. Dan setelahnya meniupkannya kedalam segelas air. Lalu dia berbuka puasa dengan meminum air tersebut. Insyallah akan segera dianugerahkan seorang anak.
AL-GHAFFAARMAHA PENGAMPUNPabila mengamalkannya berulang kali, dosa serta kesalahannya akan segera dihapuskan.
AL-QOHHAAR MAHA PENAKLUKPabila membacanya berulang kali, dia akan mendapatkan banyak kelebihan. Salah satunya ialah memiliki jiwa yang mampu menaklukkan hawa nafsunya, tidak cenderung hanya pada dunia saja, serta selalu merasa tenang batinya. Bacaan ini juga dapat menjaga anda dari kedzoliman orang lain.
AL-WAHHAABMAHA PEMBERIPabila membacanya sebanyak 7x setelah berdo’a. Insyallah doa anda akan dikabulnya. Bila membacanya 100x selesai sholat selama 3hari atau 7malam maka kebutuhan maupun kekurangan materimu akan tercukupi.
AR-RAZZAAQMAHA PEMBERI REZEKIPabila mengamalkannya insyallah pintu rezekinya akan dilapangkan oleh Allah.
AL-FATTAAHMAHA PEMBUKA PINTU RAHMATPabila banyak – banyak melafalkannya setelah sholat subuh sebanyak 70x lalu meletakan tangannya diatas dada insyallah akan mendapatkan kemenangan dan kegelapan yang ada di hatinya pun akan sirna.
AL-‘ALIIMMAHA MENGETAHUIPabila sering membacanya akan mendapatkan kecemerlangan dan mampu menerima cahaya Ilahi. Bacaan ini mempunyai manfaat yang besar juga bisa mendapatkan ilmu dan juga memperlihatkan hal – hal yang tidak terlihat. Melafalkan bacaan ini 10x setiap selesai shalat, Insya Allah, akan membukakan hal – hal yang ghaib.
AL-QAABIDHMAHA MENYEMPITKANPabila menuliskannya diatas 50 makanan seperti buah, roti, dll selama 40hari. Insyallah ia tidak akan merasakan rasa lapar yang luar biasa.
AL-BAASITHMAHA MELAPANGKANPabila membacanya sebanyak sepuluh kali di waktu fajar atau setelah shalat subuh, dengan tangan terbuka dan mengusapkannya kewajahnya dengan tangan. Insyallah dia tidaklah akan bergantung kepada orang lain dan akan memperoleh kekayaan.
AL-KHAAFIDHMAHA MERENDAHKANPabila membacanya sebanyak 70rbx dihari ke-4 setelah melakukan puasa selama 3hari, maka allah akan menjaganya dari orang – orang yang dzalim.
AR-RAAFI’MAHA MENINGGIKANPabila mengamalkannya 100x setiap harinya, siang maupun malam, insyallah akan dimuliakan dan diberikan kekayaan serta kebaikan.
AL-MU’IZZMAHA MEMULIAKANPabila dibaca sebanyak 140x setelah shalat Isya, yaitu pada malam senin dan jum’at, maka Allah akan membuat hambanya yang membacanya jadi mulia dan juga terhormat dimata orang lain. Orang tersebut tidak akan memiliki rasa takut kepada siapapun, selain kepada Allah SWT.
AL-MUDZILLMAHA MENGHINAKANPabila mengamalkannya sebanyak 75x, Insyallah dirinya akan terbebas dari gangguan orang – orang yang iri padanya, dan dari orang yang berniat jahat atau mencelakainya. Dia akan selalu dilindungi oleh Allah SWT.
AS-SAMII’MAHA MENDENGARPabila membacanya setiap hari kamis setelah shalat dzuhur sebanayak 100x, tanpa berbicara dengan siapapun, insyallah keinginannya akan dikabulkan Allah.
AL-BASHIIR MAHA MELIHATPabila mengamalkannya sebanyak 100x, yaitu antara shalat jum’at serta shalat sunah setelahnya, maka Allah akan meninggikan kedudukannya di mata orang lain.
AL-HAKAMMAHA MENETAPKAN HUKUMPabila membacanya berulang kali pada malam hari, insyallah rahasianya akan diperlihatkan kepadanya.
AL-‘ADLMAHA ADILPabila menuliskannya di atas sebungkus roti pada malam jum’at dan memakan roti tersebut, insyallah, orang lain akan menuruti ucapannya.
AL-LATHIIFMAHA LEMBUTPabila membacanya akan mendapatkan beberapa faedah. Yaitu bisa mendekatkan kita pada hasil, menghilangkan semua rasa sakit, penyakit, dan semua kesulitan.
AL-KHABIIRMAHA MENGETAHUIPabila menbacanya berkali – kali , insyallah kebiasaan buruknya itu akan segera menghilang dari dirinya.
AL-HALIIMMAHA SABARPabila membacanya sebanyak 100x dalam sehari untuk meredakan kemarahan dan mengetahui hal – hal yang ghaib, untuk memadamkan api kemarahan dan kebodohan, serta untuk mendapatkan ketenangan hati dan terjaga dari berbagai bencana.
AL-‘AZHIIMMAHA AGUNGPabila mengamalkannya sesering mungkin, insyallah akan dihormati oleh orang lain.
AL-GHAFUURMAHA PENGAMPUNPabila membacanya berulang – kali, insyallah dia akan sembuh dari penyakit yang dideritanya itu.
ASY-SYAKUURMAHA MENGHARGAIPabila membacanya sebanyak 41x lalu meniupkannya kedalam segelas air serta membasuh wajahnya dengan air itu. insyallah akan merasakan hati yang tentram dan damai.
AL-‘ALIYYMAHA TINGGIPabila kadar imannya seseorang sedang menurun lalu ia membaca asma allah, Yaa ‘Aliyy dengan berkali – kali, atas izinnya Allah Swt, maka insyaallah imannya seseorang itu akan meningkat serta keberuntungannya akan terbuka. apa lagi bagi seseorang yang berada didalam perjalanan arah menuju pulang, atas izinnya dari Allah Swt, maka ia akan sampai ke kampung halamannya dengan selamat.
AL-KABIIRMAHA BESARpabila ingin mendapatkan sebuah penghormatan maka banyak – banyaklah membaca asma Allah dengan sesering mungkin : Yaa Kabiir sebanyak 100x setiap harinya.
AL-HAAFIIZHMAHA MEMELIHARAPabila orang yang membacanya sebanyak 16x setiap harinya, insyallah akan dilindungi dari segala musibah. Dan bila membacanya sebanyak 998x, insyallah akan dilindungi dari segala macam ketakutan walaupun ingin pergi ketempat yang paling berbahaya sekalipun.
AL-MUQIITUMAHA MENJAGAApabila ada seseorang yang mempunyai anak dengan tingkah yang buruk, maka ia harus membaca asma Allah Swt : Yaa Muqiit dengan sebanyak – banyaknya lalu ditiupkan ke dalam segelas air dan minumkan kepada anak tersebut. Maka dengan seizin allah Allah Swt, maka anak tersebut akan berprilaku baik.
AL-HASIIBMAHA MENGHITUNGPabila rajin membacanya sebanyak 70x disiang hari dan malam hari selma 7 hari dan pada itungan ke-71 melafalkan Hasbiyallaahul-Hasiib. Insya Allah tidaklah akan ada orang yang berani berbuat jahat kepadamu sehingga hidupmu akan tenang tanpa rasa ketakutan.
AL-JALIILMAHA LUHURMaka Perbanyaklah membaca Asma Allah : Yaa Jaliil untuk menambahkan amalan kebaikan.
AL-KARIIMMAHA PEMURAHPabila orang yang mengamalkan Asama Allah Yaa Kariim, atas izin dari Allah Swt, maka ia akan mendapatkan kemuliaan yang baik di dunia maupun di akhirat kelak.
AR-RAQIIBMAHA MENGAWASIPabila orang yang membaca Asma Allah Yaa Raqiib sebanyak 7 x untuk dirinya sendiri, keluarga, dan kekayaannya, atas izin Allah Swt, semuanya itu akan berada di bawah perlindungan Allah Swt. Jika bacaan ini diamalkan maka kelalaian anda akan sirna dari hati.
AL-MUJIIBMAHA MENGABULKANPabila Permohonan seseorang hamba yang disertai dengan penyebutan nama Allah Swt. Yaa Mujiib, Insya Allah, akan dikabulkan oleh Allah Swt.
AL-WAASI’MAHA LUASPabila seseorang mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan nafkah maka bacalah asma Allah Yaa Waasi’, atas izin dari Allah Swt, maka ia akan mendapatkan sumber nafkah yang layak bagi keluarga anda.
AL-HAKIIMMAHA BIJAKSANAPabila seseorang yang rajin membacanya, insyallah tidaklah akan menemui suatu kesulitan apapun di pekerjaannya.
AL-WADUUDMAHA MENGASIHIPabila terjadinya persengketaan di antara dua orang, kemudian salah satunya membaca asma Allah Yaa Waduud sebanyak 1000 x pada makanan atau minuman lalu meminta kepada orang yang bersengketa dengannya mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut, maka atas izinnya dari Allah Swt, maka persengketaan mereka berdua akan segera selesai.
AL-MAJIIDMAHA MULIAPabila orang yang sering membaca asma Allah Yaa Majiid, atas izin allah, maka ia akan dianugerahi kemuliaan oleh Allah Swt.
AL-BAA’ITSMAHA MEMBANGKITKANDengan membaca asma Allah Yaa Baa’its dengan berulang kali maka akan didatangkannya rasa takut kita kepada Allah Swt. pabila seseorang yang sebelum tidurnya mengusapkan tangannya ke dada dan melafalkan bacaan ini sebanyak 100 x, maka Allah Swt akan menghidupkan hatinya dengan cahaya makrifatnya.
ASY-SYAHIIDMAHA MENYAKSIKANOrangtua yang mempunyai anak yang nakal dianjurkan untuk membaca Yaa Syahiid berulang-ulang untuk anaknya tersebut. Insya Allah, Allah akan memberikan kesalihan kepada anak itu.
AL-HAQQMAHA BENARApabila seseorang kehilangan sesuatu lalu membaca Yaa Haqq berulang-ulang, dengan seizin Allah, ia akan menemukan sesuatu yang hilang tersebut.
AL-WAKIILMAHA MEWAKILIOrang yang takut tenggelam, terbakar api, atau bahaya lain yang sejenis, hendaknya sering mengulang-ulang membaca Yaa Wakiil. Dengan seizin Allah, ia akan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Bacaan ini juga memiliki pengaruh yang luar biasa untuk mendekatkan kita pada apa yang diinginkan dan juga untuk memenuhi kebutuhan kita.
AL-QAWIYYMAHA KUATPabila sering membacanya, insyallah akan dibebaskan dari gangguan atau tujuan dzolim orang lain.
AL-MATIINMAHA KOKOHBarangsiapa yang sedang tertimpa suatu kesulitan lalu melafalkan Yaa Matiin berulang-ulang, dengan seizin Allah, kesulitannya akan sirna.
AL-WALIYYMAHA PELINDUNGBarangsiapa sering mengamalkan Yaa Waliyy, dengan seizin Allah, ia akan menjadi kekasih atau wali Allah.
AL-HAMIIDMAHA TERPUJIOrang yang sering mengucapkan Yaa Hamiid, dengan seizin Allah, ia akan dicintai dan dihormati oleh orang lain.
AL-MUHSHIIMAHA PENGHITUNGBila seseorang takut tidak bisa menjawab pertanyaan pada hari pengadilan di akhirat kelak, hendaknya ia sering membaca Yaa Muhshii sebanyak seribu kali. Insya Allah, ia akan mendapat kemudahan.
AL-MUBDI’MAHA MEMULAISekiranya Yaa Mubdi’ dibaca berulang-ulang lalu ditiupkan kepada wanita yang hamil yang takut keguguran, Insya Allah, ia tidak akan mengalami musibah itu.
AL-MU’IID MAHA MENGEMBALIKANJika Yaa Mu’iid dibaca sebanyak tujuh puluh kali dan ditujukan kepada seeorang yang jauh dari keluarganya, dengan seizin Allah, orang tersebut akan pulang dengan selamat.
AL-MUHYIIMAHA PEMBERI KEHIDUPANBila seseorang sedang memikul beban persoalan yang berat lalu ia mengucakan Yaa Muhyii tujuh kali setiap hari, Insya Allah, beban tersebut akan terlepas darinya.
AL-MUMIITMAHA MEMATIKANPabila sering membacanya, insyallah akan mendapatkan manfaat yang sangat besar untuk meluluhlantakan kekuatan jahat.
AL-HAYYMAHA HIDUPPabila membacanya sebanyak 18x setelah melaksanakan sholat, inysallah akan dipanjangkan umurnya atau terhindar dari kematian yang mendadak. Dan bila membacanya sebanyak 19x,insyallah akan dapat mengobati sakit pada mata.
AL-QOYYUUMMAHA BERDIRI SENDIRIPabila rajin membacanya, insyallah tidaklah akan tertimpa kekurangan apapun.
AL-WAAJIDMAHA MENEMUKANSeseorang yang ingin jadi pemurah hendaknya memperbanyak mambaca Yaa Waajid.
AL-MAAJIDMAHA MULIAPabila rajin mengamalkannya, insyallah akan memiliki hati yang cerah.
AL-WAAHIDMAHA TUNGGAL (satu)Orang yang membaca Yaa Waahid berulang-ulang dalam kondisi yang menyendiri dan di tempat yang tenang, dengan seizin Allah dia akan terlepas dari rasa takut dan angan-angan. Bacaan ini juga berpengaruh besar dalam mendatangkan kasih sayang. Juga kedekatan serta kemuliaan di antara keluarga dan sanak keluarga dan sanak saudara.
AL-AHADMAHA ESAOrang yang membaca Yaa Ahad seribu kali, dengan seizin Allah, sejumlah rahasia tertentu akan disingkap baginya. Barangsiapa yang tengah sendiri setelah menahan nafsu atau memperbanyak ibadah kemudian mengucapkan Yaa Ahad seribu kali, Insya Allah, ia akan menyaksikan malaikat di sekitarnya.
ASH-SHAMADMAHA DIBUTUHKANBarangsiapa rajin membaca Yaa Shomad berulang-ulang, Insya allah, Allah akan memenuhi kebutuhannya.
AL-QOODIRMAHA MAMPUPabila rajin mengamalkannya, insyallah segala hasrat atau keinginannya akanlah dikabul.
AL-MUQTADIRMAHA BERKUASAPabila membacanya secara terus -terusan, insyallah akan diberikannya ilmu pengetahuan tentang suatu kebenaran.
AL-MUQADDIMMAHA MEMPERCEPATSeseorang yang membaca Yaa Muqoddim berkali-kali di medan peperangan atau di suatu tempat yang menakutkan, Insya Allah, ia tidak akan terkena gangguan.
AL-MUAKHKHIRMAHA MENUNDABarangsiapa membaca Yaa Muakhkhir di dalam hati sebanyak seratus kali setiap hari, Insya Allah, relung hatinya akan dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Tidak ada kecintaan kepada selain-Nya.
AL-AWWALMAHA AWALPabila membacanya sebanyak 1000x selama 40 jumat, insyallah akan segera dikaruniai seorang anak.
AL-AAKHIRMAHA AKHIRSeseorang yang sering membaca Yaa Aakhir akan menjalani hidup dengan baik. Dan di akhir hayatnya, Insya Allah, ia akan menutup usianya dengan baik.
AZH-ZHAAHIRMAHA NYATABarangsiapa membaca Yaa Zhaahir sebanyak lima belas kali setelah shalat jum’at, dengan seizin Allah, cahaya Ilahi akan masuk ke hatinya.
AL-BAATHINMAHA TERSEMBUNYIBarangsiapa ingin melihat kebenaran dalam berbagai hal, bacalah Yaa Baathin tiga kali setiap hari.
AL-WAALIIMAHA MEMERINTAHBila seseorang membaca Yaa Waalii berulang-ulang lalu meniupkannya ke dalam rumahnya, maka dengan seizin Allah, Allah akan melindungi rumah tersebut dari bahaya.
AL-MUTA’AALIIMAHA TINGGIPabila sering membacanya, insyallah akan diberikannya banyak sekali kebaikan.
AL-BARRSUMBER SEGALA KEBAIKANPabila sering membacanya, insyallah anaknya akan lepas dari macam – macam kesialan.
AT-TAWWAABMAHA PENERIMA TOBATBila seseoarang rajin membaca Yaa Tawwaab berulang-ulang, dengan seizin Allah, Allah akan menerima tobatnya.
AL-MUNTAQIMMAHA PENUNTUT BALASBila seseorang rajin membaca Yaa Muntaqim berulang-ulang, dengan seizin Allah, Allah akan memberinya kemenangan bila ia berhadapan dengan musuh.
AL-AFUWWMAHA PEMAAFPabila membacanya berulang kali, insyallah akan diampuni segala dosa – dosanya.
AR-RA’UUFMAHA BELAS KASIHBila Seseorang rajin membaca Yaa Roo’uuf berulang-ulang, dengan seizin Allah, ia akan mendapatkan keberkahan dari Allah.
MAALIKUL-MULKMAHA MEMILIKI KERAJAAN ABADIPabila sering membacanya, insyallah akan diberikannya martabat atau harga diri yang tinggi dimata manusia.
DZUUL-JALAALI-WAL-IKROOMMAHA MEMILIKI KEBESARAN DAN KEMULIAANBila seseorang rajin membaca Yaa Dzul-Jalaali-Wal-Ikroom, dengan seizin Allah, Allah akan memberinya kekayaan.
AL-MUQSITHMAHA ADILBila seseorang rajin membaca Yaa Muqsith berulang-ulang, dengan seizin Allah, Allah akan melindunginya dari gangguan setan.
AL-JAAMI’MAHA MENGHIMPUNBila seseorang kehilangan sesuatu, ia bisa membaca Yaa jaami’ berulang-ulang. Allah akan membantu mempermudah pencarian barangnya yang hilang itu.
AL-GHANIYYMAHA KAYAPabila sering membacanya, insyallah akan diberikannya kecukupan dengan apa yang dipunyai saat ini dan tidaklah akan memiliki sifat yang serakah.
AL-MUGHNIIMAHA PEMBERI KEKAYAANBila seseorang rajin membaca Yaa Mughnii sebanyak sepuluh kali selama sepuluh jumat, dengan seizin Allah, Allah akan mencukupi kebutuhannya.
AL-MAANI’MAHA PENCEGAHPabila sering membacanya, insyallah akan diberikan ketenteraman hidup dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
ADH-DHAARMAHA PEMBERI KESUKARANPabila sering membacanya, insyallah akan diangkatnya derajat atau kedudukannya kestatus yang lebih tinggi lagi.
AN-NAAFI’MAHA PEMBERI MANFAATBila seseorang membaca Yaa Naafi’ empat hari berturut-turut, maka dengan seizin Allah, ia bakal terhindar dari banyak gangguan.
AN-NUURMAHA PEMBERI CAHAYAPabila sering membacanya, insyallah akan diberikannya karunia cahaya batiniah.
AL-HAADIIMAHA PEMBERI PETUNJUKPabila banyak – banyak membacanya, insyallah akan diberikan ilmu pengetahuan spiritual serta makrifatnya atau ilmu mengenai Allah SWT.
AL-BADII’MAHA PENCIPTA HAL BARUPabila membacanya sebanyak 70x, insyallah semua kesulitan yang sedang menimpahnya akan segera berakhir.
AL-BAAQII MAHA KEKALBila seseorang membaca Yaa Baaqii seratus kali sebelum matahari terbit maka, dengan seizin Allah, ia akan terbebas dari seluruh bencana di sepanjang hidupnya. Dan di akhirat kelak, ia akan dikasihi oleh Allah SWT.
AL-WAARITSUMAHA MEWARISIPabila membacanya, insyallah akan diberikan usia yang panjang.
AR-ROSYIIDMAHA PEMBERI PETUNJUK KE JALAN YANG BENARPabila membacanya sebanyak 1000x disela – sela waktu sholat Maghrib serta sholat Isya, insyallah segala persoalan akan diselesaikan dengan mudah.
YAA-SHABUURMAHA SABARKetika seseorang dalam kesulitan atau berduka, bacalah Yaa Shobuur sebanyak tiga ribu kali, dengan izin Allah, Allah akan memberinya jalan keluar. Jika Yaa Shobuur dibaca sebanyak seribu kali, Allah akan memberinya ilham berupa kesabaran atas segala kesusahan dan bala bencana yang menimpanya.
99 ASMAUL HUSNA

Jangan lupa baca juga : Aamiin Allahumma Aamiin

Baca Juga :  Perbedaan Qada Dan Qadar

Cukup sekian ya materi agama tentang Arti Asmaul Husna yang dosenku.co.id sampaikan saat ini. Semoga materi ini sangat bermanfaat untuk sobat – sobat sekalian yaa.

Doa Berpergian

dosenku
5 min read

Doa Masuk Dan Keluar Rumah

dosenku
3 min read

Perbedaan Qada Dan Qadar

dosenku
4 min read