Yaumul Jaza Artinya

2 min read

Hay guys! kali ini dosenku.co.id akan membahas tentang yaumul jaza, Dalil tentang yaumul jaza, Dan nama – nama hari kiamat, Baiklah langsung saja kita simak pembahasannya dibawah ini.

Arti Yaumul Jaza

Kalimat Yaumul Jaza yang berasal dari bahasa Arab yaitu : ( يوم الجزا ) yang artinya ialah (kata yaum yang berati hari sedangkan kata jaza berarti Pembalasan ).

Jadi kata Yaumul Jaza ini adalah sebuah hari dimana disaat itu segala amal perbuatan akan dikumpulkan dan dipertanggung jawabkan atas apa yang pernah manusia perbuat selama masa hidupnya.

Jadi, dari semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia selama masa hidupnya maka akan memperoleh balasan yang di berikan oleh Allah SWT dan semua itu tergantung pada amal yang di kerjakan oleh setiap manusia semasa hidupnya di dunia.

Lalu karna kita sebagai seorang muslim, Sudah sepantasnya kita selalu senantiasa meyakini bahwa hari akhir itu memang ada.

Bahwasannya setiap manusia yang hidup didunia ini hanya sebagai khalifah yang hanya sementara.

Yaumul Jaza Artinya
Yaumul Jaza Artinya

Bahwasannya harus kita garis bawahi, Bahwa yaumul jaza ialah merupakan suatu hari yang mana nantinya semua umat manusia akan dikumpulkan untuk memperoleh pembalasan yang sesuai dengan perbuatannya semasa hidupnya di dunia.

Dalil Tentang Yaumul Jaza

Berikut penjelasan dari kata Yaumul Jaza di atas yaitu : Dimana sudah di jelaskan dalam firman Allah SWT.

Yaumul Jaza Artinya
Arti Yaumul Jaza

Artinya ialah : Pada tiap – tiap jiwa akan diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya.

Tidak ada yang dirugikan pada hari itu, Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya.

Baca Juga :  Arti Mimpi Rumah Kebakaran

Macam – Macam Hari Kiamat

Macam – Macam Hari kiamat ada 2 Macam Yaitu :

Kiamat Sugra ( Kiamat Kecil ) : Kiamat sugra ialah suatu kejadian hancurnya jagt raya dengan skala kecil,

Misalnya kamtian, bencana alam, dll.ini ialah merupakan sebuah teguran dari Allah Swt.

 Kiamat Kubra ( kiamat Besar ) : Kiamat kubra ialah suatu kejadian hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya.

Tanda – Tanda kiamat Kecil Yaitu :

 • Diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir.
 • Banyaknya kejadian bencana alam, misalnya gempa bumi, dll.
 • Lebih banyak jumlah perempuan dibanding jumlah laki – laki.
 • Fitnah yang meraja rela dengan menimpa kehidupan manusia.
 • Manusia tidak memperdulikn lagi ilmu agama.
 • Timbulnya pergaulan bebas antara laki – laki dan perempuan.
 • Merajalela minum – minuman keras.

Tanda – Tanda Kiamat Besar Yaitu :

 • Al-Qur’an tidak dianggap lagi sebagai pedoman hidup, melainkan hanya sekedar bacaan biasa.
 • Banyak manusia yang menjadi kufur dan murtad.
 • Munculnya dajjal. Makhluk yang menyebarkan fitnah yang membuat manusia meninggalkan agama islam.
 • Munculnya Ya’juj dan Ma’juj, ialah bangsa yang gemar dengan membuat kerusakan bumi.
 • Matahari terbit dari sebelah barat dan terbenam sebelah timur.

Nama – Nama Hari Kiamat

1. Yaumul Qiyamah Ialah : Merupakan suatu hari kebangkitan, yang mana pada hari itu seluruh alam serta seisinya akan dihancurkan dan semuanya akan di binasakan.

2. Yaumul Fashl Ialah : Merupakan suatu hari pemisah, yang mana hari itu akan menjadi suatu diantara orang – orang yang beriman dan orang -orang kafir.

3. Yaumul Hisab Ialah : Merupakan suatu hari perhitungan, yang mana hari itu akan menjadi hari perhitungan terhadap seluruh manusia dan setiap amal perbuatan yang pernah dilakukan selama masa hidupnya di dunia.

Baca Juga :  Arti Mimpi Melihat Orang Menikah

4. Yaumul Thalaq Ialah : Merupakan suatu hari pertemuan, yang mana hari itu seluruh manusia akan dipertemukan lagi setelah sekian lama saling dipisahkan.

5. Yaumul Jam’i Ialah : Merupakan suatu hari dimana dikumpulkannya semua manusia yang pernah tercipta terdahulu, yakni sejak dimana Nabi Adam a.s. hingga manusia yang baru diciptakan oleh Allah atau sampai yang terakhir.  

6. Yaumul Mahsyar Ialah : Merupakan suatu hari berkumpulnya manusia di padang Mahsyar yang mana pada hari itu seluruh manusia akan dikumpulkan menjadi satu di padang Mahsyar .

7. Yaumul Ba’ats Ialah : Merupakan suatu hari kebangkitan, yang mana pada hari itu seluruh manusia yang sudah mati terlebih dulu akan dibangkikan kembali oleh Allah Swt.

8. Yaumul Mizan Ialah : Merupakan suatu hari penimbangan dari setiap amal yang pernah dilakukan semasa hidupnya ketika masih berada di dalam dunia.

9. As – Sa’ah Ialah : Merupakan suatu hari yang menjadi penentuan bagi semua makhluk, yang mana hari ini hanya Allah yang tahu kapan kiamat itu akan terjadi.

10. Yaumud Din Ialah : Merupakan suatu hari pembalasan dari keyakina yang dianut/agama, Maksudnya Ialah suatu hari pembalasan terhadap apa yang telah diamalkannya semasa hidupnya, amalan yang dimaksud seperti amalan sholat, Puasa, zakat, dan shodakoh serta ibadah haji.

11. Ad Darul Akhirah ( negeri akhirat ) Iyalah : Merupakan suatu kehidupan yang sebenarnya, sekirannya mereka telah mengetahuinya.

12. Yaumul Khuruj ( hari dikeluarkan dari kubur ) Iyalah : pada suatu hari ketika mereka mendengar suara dasyat dengan yang sebenarnya,itulah hari keluarnya dari kubur.

Demikianlah yang dapat dosenku.co.id Sampaikan, Semoga ulasan kali ini dapat bermanfaat untuk sahabat semuanya.

Arti Mimpi Rumah Kebakaran

dosenku
3 min read

Arti Mimpi Gagal Menikah

dosenku
2 min read

Kode Alam Jerapah

dosenku
3 min read